Sürdürülebilirlik Benchmark Profil

Teknik Denetim’in sağlık ve çevre uzmanları, şirketinizin bugün ve gelecekte ürünlerinizi etkileyen sürdürülebilirlik gereksinimlerini anlamasına ve bunlara uymasına yardımcı olabilir.

Artan sayıda işletmeden, müşteriler ve paydaşlar tarafından sürdürülebilirlik profilleri ve girişimleri hakkında bilgi vermeleri isteniyor. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılar.

İşletmeniz yeni ve genişleyen müşteri ve paydaş taleplerini karşılamayı nasıl planlıyor? Sürdürülebilirlik hedeflerinizi nasıl tanımlıyorsunuz ve ticari kazanımları nasıl elde edebilirsiniz?

Sürdürülebilirlik Benchmark Profil Hizmetleri

Küresel sağlık ve çevre hizmetlerinde lider olan Teknik Denetim, her düzey ve büyüklükteki işletmeye iş sürdürülebilirliği hizmetleri sunmaktadır. Müşteriler, Teknik Denetim’in değerli konu uzmanlarına erişim elde edecekler. Müşterilerimizin rekabete karşı kıyaslama yapmalarına, bir iş veya ürün stratejisi belirlemelerine ve sürdürülebilirlik kazanımları elde etmek için sürdürülebilirlik girişimlerini uygulamalarına yardımcı oluyoruz.

Teknik Denetim’in Şirket Sürdürülebilirlik Profili Karşılaştırması:

 • Şirketinizin mevcut sürdürülebilirlik önlemlerini rekabete, müşteri ve paydaş beklentilerine göre değerlendirin
 • Sürdürülebilirlik hedeflerini inceler ve bunları aşağıdakilerle ölçün:
  • Sanayi ve rekabet
  • Yönetmelik
  • Ürün rekabet gücü
  • Müşteri İletişim avantajları
 • Belirlenen sürdürülebilirlik kriterlerine göre siteleri veya süreçleri kıyaslayın

Nihai Şirket Strateji Raporu şunları içerecektir:

 • Değerlendirme kriterleri ve sonuçları
 • Karşılaştırma verileri ve raporu
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi önerisi
 • Bir uygulama önerisi

Küresel sağlık ve çevre hizmetlerinde lider olan Teknik Denetim, küresel, bölgesel veya yerel uyumluluk için eksiksiz bir çözüm sunarak sağlam izlenebilirlik sistemleri ve durum tespiti politikalarının sıkı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Teknik Denetim, müşterilerimizin uyum sağlamasına yardımcı olmaktan fazlasını yapıyor, onlara arzu ettikleri rekabet avantajını sağlıyoruz.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir